LIITTOJOHTOISEN VALMENNUKSEN PAINOPISTEET JA RESURSSIT 2017

19.5.2017

Alkaneen olympiadin ensimmäisen vuoden keskeisiä tavoitteita ovat liittojohtoisen valmennuksen uudelleen organisointi, valmennusjärjestelmän kehittäminen sekä toiminnan sopeuttaminen käytössä oleviin resursseihin.

 

Liittojohtoisen valmennuksen käytännön toimet vuonna 2017 tähtäävät perusharjoittelun laadun ja määrän kehittämiseen. Perus- ja tehostettu harjoittelu keskittyy miesten osalta pääkaupunkisedulle ja naisten osalta Tampereelle. Liittojohtoista valmennusta jalkautetaan laajemmalle alueelle resurssien sallimissa rajoissa.

Kansainvälisen kilpailutoiminnan painopiste on vuonna 2017

  • Naiset
  • Miehet
  • Alle 19 vuotiaat pojat

Kokonaisuutena kansainvälisen kilpailutoiminnan painopiste on tukiurheilijoiden maajoukkueryhmissä.

Alle 17 vuotiaiden tyttöjen ja poikien osalta kansainväliseen kilpailutoimintaan voidaan osoittaa pääsääntöisesti vain aika- ja osaamisresursseja liittojohtoisen valmennuksen osalta.

Taloudellinen vastuu kansainvälisestä kilpailutoiminnasta ja leirityksestä on seuroilla ja osallistujilla itsellään. Olympiakomitean resurssit kohdentuvat aikuisiin ja alle 19-vuotiaisiin tukiurheilijoihin. 

Kansainvälisen kilpailutoiminnan osalta tehty priorisointi on seurausta naisten ja miesten valmentautumisen tehostamiseen tehdyistä merkittävistä panostuksista.  Lisäresurssit on suunnattu olosuhteiden ja puitteiden kehittämiseen.

Lajiliitoille osoitetut resurssit ja niiden ohjaus huippu-urheiluun ovat tuloksen tekoon perustuvia. Tuloksia arvioidaan ensisijaisesti aikuisten sarjoissa.