Reilusti paras -verkkokoulutus

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin tavoitteena on edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä. Verkkokurssi lisää urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Valmentajan ja ohjaajan arjessa vastuullisuuden vaatimukset korostuvat

Vastuullisuus ei ole yksittäinen projekti, vaan se on jatkuva itsensä ja toiminnan kehittämisen prosessi. Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on luotu valmentajien osaamisen kehittämisen tueksi. Verkkokurssi on osa urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa ja turvallisen toimintaympäristön toimenpiteitä. Kurssin tavoitteena on myös pyrkiä ennaltaehkäisemään, ettei eettisten ja epäasiallista käyttäytymistä koskevien rikkomusten käsittelylle tulisi enää tulevaisuudessa tarvetta.

Suorittamalla kurssin valmentaja osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen valmennukseen. Kurssin suoritettuaan valmentaja saa kurssista todistuksen sekä meriitin Suomisportin Sporttitililleen.

Verkkokurssi ja sen sisällöt on rakennettu yhteistyössä lajiliittojen, Suomen Valmentajien ja SUEK:n kanssa. Yhteistyö ja yhteiset toimintatavat kehittävät valmentajien osaamista ja edistävät yhä turvallisemman urheiluympäristön rakentumista.

 Verkkokurssi tarjoaa työkaluja paremman urheiluympäristön rakentamiseksi

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on suunnattu kaikille ohjaajille ja valmentajille – lajista, valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta. Kurssin voivat suorittaa palkatut ja vapaaehtoiset valmentajat ja ohjaajat, mutta myös muut liikunnan ja urheilun parissa toimivat tahot. Kurssi on suoritettavissa missä ja milloin tahansa – ajasta ja paikasta riippumatta.

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Verkkokurssi on maksuton ja se on suoritettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Nyrkkeilyliitto edellyttää 1.1.2022 alkaen Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin suoritusmerkintää:

·       valmennustehtävissä olevilta toimihenkilöiltä

·       liittojohtoisten kilpailumatkojen oto-valmentajilta sekä

·       liiton valmentajakoulutusten kouluttajilta