Reilusti paras

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEK toteuttaa kansainvälisten sopimusten (antidoping, urheilukilpailujen manipulointi ja katsomoväkivallan ehkäisy) edellyttämiä toimenpiteitä urheilussa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana. SUEK tekee tinkimättömästi töitä reilun pelin ja puhtaan urheilun puolesta.

Reilusti paras -kilpailumanipulaatioverkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Koulutuksen suorittaminen kestää noin 35 minuuttia. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Reilusti paras -verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

Kilpailumanipulaatio ilmiönä

  • Kilpailumanipulaation muodot
  • Urheilijan ja urheilutoimijan houkuttelu
  • Kilpailumanipulaation seuraukset
  • Torjunta ja puuttuminen
  • Oikeudet ja velvollisuudet

Reilusti paras -verkkokoulutus on tulossa suoritettavaksi myös ruotsiksi tai englanniksi.

Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutuksia ja niiden suorittamista koskeviin kysymyksiin vastaa SUEK ry

Reilusti paras -verkkokoulutukseen pääset tästä 


Reilusti paras -verkkokoulutuksen ovat velvoitettuja suorittamaan Nyrkkeilyliiton hallituksen jäsenet, nyrkkeilyliiton toimihenkilöt, liittojohtoisilla ulkomaan kilpailumatkoilla olevat valmentajat, nyrkkeilyliiton kv-tehtävissä toimivat tuomarit sekä aikuisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat, valmentajat ja tuomarit.

Siirry tästä Puhtaasti Paras -verkkokoulutukseen.