Pöytäkirjat

Liiton hallitus julkaisee kokouspöytäkirjansa siltä osin mitä ei kokouksen yhteydessä ole merkitty luottamuksellisiksi asioiksi. Tällaisia voivat olla mm. kurinpidolliset aiheet. 

Pöytäkirjat liitteineen julkaistaan allekirjoituksen jälkeen.