Turvallinen toimintaympäristö

Tavoite: Turvallinen toimintaympäristö tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Toiminnallamme varmistamme, että kaikki tekemämme työ sekä harrastusolosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. 

Toimenpiteet: Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu. Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Liitto on nimennyt häirintäyhdyshenkilön, jonka yhteystiedot löydät täältä

Hyödynnämme Et ole yksin -palvelun asiantuntemusta. Jokainen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme suorittaa turvallisuuteen liittyvän verkkokoulutuksen. 

Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta. Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin katsomoissa. 

Turvallinen toimintaympäristö Nyrkkeilyliitossa

  • Noudatamme toiminnassa yhdessä muiden kamppailulajien kanssa Kamppailija EI kiusaa -henkeä
  • Hyödynnämme Et ole yksin -palvelua verkkosivuillamme
  • Olemme ohjeistaneet rikostaustan selvittämisen jäsenseuroillemme.
  • Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä ovat sanktioitu kurinpitosäännöissämme
  • Kurinpitoilmoituksen tekeminen on ohjeistettu liiton verkkosivuilla.
  • Olemme nimenneet tapahtumiimme häirintäyhteyshenkilön