Tuomarit

Valiokunta järjestää valmentajille ja mahdollisesti myös urheilijoille sääntökoulutuksia, joiden tarkoituksena on valmentajien sääntöosaamisen ja -tulkintojen parantaminen.

 • Tuomariseminaari  
 • 2 II-tason tuomarikoulutustilaisuutta, joista yksi vain naisille  
 • pistekonekoulutus 
 • Sääntökoulutus valmentajille  
 • Kertauskoulutuksia tarpeen mukaan

Tuomaritoimintaa suunnittelee, koordinoi ja valvoo tuomarivaliokunta, jonka tehtäviä ovat mm. 

 • Valiokunta tekee tarvittaessa esityksiä kansallisten kilpailusääntöjen päivityksistä. 
 • Pitää yllä ajan tasalla olevaa tuomarirekisteriä, josta ilmenee uudet kurssien suorittaneet nyrkkeilytuomarit, tuomariluokkien korotukset ja vanhentuneet tuomarioikeudet. 
 • Edistää tuomareiden toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä.
 • Tuomarivaliokunta nimeää ylituomarit kansallisiin kilpailuihin sekä kehä- ja arvostelutuomarit Suomen mestaruuskilpailuihin ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti. 
 • Tuomarivaliokunta tekee tiivistä yhteistyötä valmennuksesta vastaavan kanssa kansainvälisten kilpailuiden läpiviennin osalta, ja nimeää tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin. 
 • Valiokunta vastaa liiton verkkosivujen Tuomarit -osion päivittämisestä. 
 • Tuomariseminaarin järjestäminen syksyisin, aiheina ajankohtaiset sääntö- ja arvosteluasiat.
 • Järjestää koulutuksia varmistetaan tuomareiden ammattitaidon kehittymisen. Liitto tukee tuomareiden koulutuksiin osallistumista käytännön järjestelyin, sekä osallistuu myös ylimmän tason koulutuksiin osallistujien kustannuksiin.
 • Tuomarivaliokunta järjestää koulutus- ja informaatiotilaisuuksia mestaruuskilpailuiden yhteydessä ja nimittää vastuuhenkilöt alueellisten koulutustilauksien kouluttajiksi.