Valmennusyksikön tehtävät

Valmennuspäällikkö luo yhdessä muiden liiton valmentajien ja valmennusryhmän urheilijoiden kanssa tavoitteet ja suunnitelmat. 

Valmennuspäällikkö, yhdessä vastuuvalmentajien, urheilijoiden, henkilökohtaisten valmentajien ja Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa työstävät keinot ja menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valmennusjärjestelmän vuosittaiset arvokisaprosessit aktivoidaan. Liittojohtoiseen valmennukseen sisältyvät yleisen sarjan nyrkkeilijöiden lisäksi A-juniorit. 

Liiton huippu-urheilun valmennustoiminta on yhteistyössä Huippu-urheiluyksikön kanssa resurssien käytön tehostamisen vuoksi. Liitto toteuttaa valmennustoimintaa yhteistyössä Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön ja urheiluakatemioiden (TreUA ja Urhea) kanssa. Yhteistyön ja lajiliiton omien resurssien kautta mahdollistetaan Urheilijan Polun toteuttamista pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. 

Valmennusjärjestelmän tavoitteena on tuottaa sitoutuneita ja urheilullisia nyrkkeilijöitä, joilla on mahdollisuus tavoitella kansainvälistä menestystä. 

Kolmiportaisen valmennustukimallin ja urheilijasopimusten kautta tuetaan sitoutuneita urheilijoita käytössä olevien resurssien tarkemmalla kohdentamisella. 

Kansainväliset leirit suunnitellaan palvelemaan valmistautumista kansainväliseen kilpailukauteen ja arvokilpailuihin, sekä tehostamaan perusharjoittelua. Leirien ajankohta ja tavoitteet määritetään kokonaisuuden ympärille. 

Vuosittaiset arvokilpailut sekä olympialaiset ohjaavat huippu-urheilijoidemme suunnitelmia. 

Toiminnan tehostamiseksi panostetaan yhteistyöhön Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön, KIHU:n, urheiluakatemioiden ja puolustusvoimien urheilukoulun kanssa.  

Maajoukkuetoiminnan kehittämistä ohjaa kansainvälinen vaatimustaso ja sen toteutusta työstetään yhdessä valmennusjohdon ja seuravalmentajien kanssa. Kaikki maajoukkuetoiminnassa mukana olevat sitoutetaan SUEK:n määrittämiin antidoping-säännöksiin sekä eettisesti hyväksyttäviin toimintatapoihin.