Kerhon säännöt

  • Nyrkkeilyvalmentajakerho toimii osana Nyrkkeilyliittoa ja liitto vastaa kerhon taloudesta. 
  • Nyrkkeilyliitto tukee kerhon toimintaa päättämällään summalla vuosittain, toiminnan alkaessa 16 euroa jäsentä kohden. 
  • Kerhon toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluu vähintään kolme edustajaa, joista yksi on nyrkkeilyliiton toimihenkilö, yksi puheenjohtaja ja yksi sihteeri. 
  • Johtoryhmän nimeää Nyrkkeilyliiton hallitus. 
  • Kerho luo toimintasuunnitelmansa ja vuosikertomuksena, jotka jaetaan SNL:n hallitukselle ja Suomen Valmentajille.
  • Johtoryhmän kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, joka on julkinen ja toimitetaan hallitukselle kokouksen liitetiedostoksi.

Nyrkkeilyvalmentajakerhon säännöt. Tutustu >>