Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tavoitteet: Kaikki kokevat itsensä tervetulleiksi mukaan nyrkkeilyn ja liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. 

Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon. 

Toimenpiteet:

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Nyrkkeilyliitossa 

  • Toteutamme Kamppailulajien yhteistä yhdenvertaisuussuunnitelmaa
  • Päätämme toimenpiteistä sekä seuraamme niiden toteutumista
  • Olemme asettaneet mitattavia tavoitteita
  • Seuraamme tasa-arvon toteutumista mm. mittaamalla sukupuolijakaumaa toimi- ja luottamushenkilöistä
  • Olemme asettaneet tavoitteet toimi- ja luottamushenkilöiden sukupuolijakaumalle.