Seuroille

Seura- ja järjestötoiminnan tavoitteena on, että seurat, sidosryhmät ja kansainväliset yhteistyökumppanit kokevat Suomen Nyrkkeilyliiton luotettavaksi ja hyödylliseksi asiantuntijaksi. Seura- ja järjestötoiminnan toimenpiteet tukevat seurojen toiminnan kehittämistä ja lajin hyvinvointia.

Seurat ovat liikunta- ja urheiluyhteisön sykkivä sydän. Seuroilla ja Nyrkkeilyliitolla on tärkeä tehtävä nyrkkeilyn tulevaisuuden varmistamisessa. Ilman seuroja paikallinen nyrkkeilykiinnostus kuihtuu, ei synny uusia kansainvälisen tason potentiaalisia huippu-urheilijoita koulutettavaksi eivätkä kuntonyrkkeilystä kiinnostuneet saa laadukasta ohjausta. Liiton tahtotilana on olla kehittyvän seuratoiminnan voimavara. Liitto tukee seuroja kehittämistyössään mm. webinaarein ja sparrauksin.

Keskustelutilaisuuksia seuratyön tueksi

Hallitus järjestää seuroille kilpailuiden yhteydessä keskustelutilaisuuksia hallituksen jäsenten kanssa. Lisäksi keskustelutilaisuuksia järjestetään Teams-sovelluksen avulla. Tarkoituksena on käydä lisää vuoropuhelua seurojen kanssa ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla keinoilla. Keskustelulla halutaan saada aikaiseksi laaja-alaista keskustelua ja yhteisymmärrystä nyrkkeilyurheilun kehittämisestä Suomessa. 

Liiton jäsenseurat hyötyvät OK:n sopimuksista

Liitto tarjoaa Olympiakomitean neuvottelemat Teosto-, Gramex- ja TuplaTurva-sopimukset seurojen hyödynnettäväksi (tutustu Teosto- ja Gramex -sopimusten kattavuuteen Olympiakomitean verkkosivuilla). Liitto ohjaa viestinnällään seuroja liikunnan aluejärjestöjen ja palvelukeskusten järjestämiin seurakehittämiskoulutuksiin ja hyödyntämään lähellä olevia seurapalveluita. Liitto tarjoaa ilmaista sparrausta seuroille, jotka ovat päättäneet hakea OKM:n seuratukea. Sparraus sisältää hakusuunnitelman kommentoinnin ja sparraussession Teamsin välityksellä.

SuomiSport seura-arjen tukena

SNL on aktiivisesti mukana Olympiakomitean Suomisport-palvelualustan kehittämisessä. Liitto kannustaa ja opastaa jäsenseurojaan Suomisportin Seurapalvelut- ja Tähtiseuraosioiden käyttöön.