Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta

Dopingilla tarkoitetaan urheilijan käyttämiä aineita tai menetelmiä, jotka Kansainvälisen olympiakomitea (KOK) ja Maailman Antidopingtoimisto (WADA) määrittelevät kielletyiksi. 

Dopingiksi katsotaan myös ulkopuolisen verenanto ja näytteen manipulointi. Myös pakoilu tai kieltäytyminen testistä sekä dopingaineiden käyttöä edistävä toiminta, kuten niiden salakuljetus tai myynti, tulkitaan dopingiksi.

Urheilun dopingvalvonnan tarkoituksena on estää terveydelle vaarallisten sekä suorituskykyä parantavien aineiden tai menetelmien käyttö. Se turvaa urheilijoiden oikeuden reiluun ja puhtaaseen kilpailuun. Dopingvalvonnassa kunnioitetaan niin urheilun kuin lääketieteen etiikkaa. 

Tarkista Suomesta saatavien reseptija itsehoitolääkevalmisteiden sallittavuus urheilussa. Linkki logossa.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2023, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. 

Ilmoita, mikäli epäilet doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Linkki logossa. 

Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Erkka-erivapauskone

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii urheilussa kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttöä, Erkka-erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen. Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan. Ennen erivapauskoneen käyttöä kannattaa tarkistaa Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa eli KAMU-lääkehausta, ovatko käytetyt lääkkeet kiellettyjä vai sallittuja.

Erivapauslautakunta voi myöntää urheilijalle erivapauden käyttää urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Erivapautta haetaan SUEKilta tai kansainväliseltä lajiliitolta, riippuen siitä millä tasolla urheilija kilpailee.

SUEKin kansallisen lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvat nyrkkeilyssä yleisen sarjan miesten ja naisten SM-kilpailuihin osallistuvat urheilijat.

Erkka-erivapauskone löytyy tästä LINKISTÄ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

SUEK:n ohjeistus erivapausmenettelystä tästä LINKISTÄ

Kilpailumanipulaation torjunta

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan järjestelyä tai toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan jakaa vedonlyöntiperusteiseen ja urheiluperusteiseen manipulaatioon.

Vedonlyöntiperusteisessa manipulaatiossa tavoitteena on taloudellisen tuoton saaminen vedonlyönnin avulla. Urheiluperusteisessa manipulaatiossa taas kysymys on kilpailullisen edun saavuttamisesta epärehellisin keinoin.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK koordinoi kilpailumanipulaation torjuntaa Suomessa sekä kouluttaa ja avustaa lajiliittoja ja viranomaisia kilpailumanipulaatioon liittyvissä asioissa. Nyrkkeilyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Liitto tekee yhteistyötä SUEK:n kanssa ja päivittää omia sääntöjä sekä ohjeistuksiaan vastaamaan SUEK:n suosituksia. Nyrkkeilyliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma on osa liiton vastuullisuusohjelmaa.

Kilpailumanipulaation yhteyshenkilönä toimii toiminnanjohtaja.

Tutustu Urheiljoiden Antidopingohjeeseen >> Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (suek.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Vanhalla tiedolla ei pärjää. Tutustu mikä muuttui vuonna 2021 >>

Suomen antidopingsäännöstö. Tutustu >>

Mitä lääkkeitä voinkaan käyttää ja mitä en? Tutustu KAMU-pikaoppaaseen >>

Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja sisältää valmiita toimintamalleja antidopingtoimintaan sekä kilpailumanipulaation torjuntaan. Tutustu sisältöön >>>>

Sivun lähde: suek.fi

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry: www.suek.fi

World Anti-Doping Agency WADA: www.wada-ama.org

International Boxing Association IBA: https://www.iba.sport/about-iba/governance-and-integrity/sporting-integrity/doping-free-boxing/