Liitosta eroamisilmoitus

Lähettämällä pyydetyt tiedot, on irtisanoutuminen virallisesti voimassa. Liiton toimintasääntöjen 9§ mukaisesti "Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana
eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa".