Liitosta eroamisilmoitus

Lähettämällä pyydetyt tiedot, on irtisanoutuminen virallisesti voimassa