Hyvä hallinto

Tavoite: Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. 

Toimenpiteet: Toimintasääntömme, kurinpitosääntömme ja seurojemme säännöt ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla. Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta. Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista . 

Hyvä hallinto Nyrkkeilyliitossa:  

  • Hyvän hallinnon mukaiset toimintatavat on kirjattu Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntöön
  • Johtokunnan kokouspöytäkirjat ja liitteet sekä valiokuntien pöytäkirjat ovat julkisia
  • Kurinpitovaltaa käyttää Kamppailijoiden yhteinen kurinpitovaliokunta
  • Taloudellisen vastuullisuuden varmistamiseksi strategisissa mittareissamme tavoitteet mm. oman pääoman suuruudelle.
  • Hankinnat ovat ohjeistettu toimintaohjesäännöissämme.
  • Huomioimme vastuullisuuden kumppaneiden valinnassa: ei esim. alkoholi- eikä energiajuomia, tupakkatuotteita, varustetoimittajamme on sitoutunut valmistamaan tuotteensa ilman lapsityövoimaa.
  • Seuraamme toimintamme laatua palautekyselyin (koulutuspalautteet, jäsenkyselyt)
  • Kurinpitoilmoituksen tekeminen on ohjeistettu liiton verkkosivuilla.