Ympäristö ja ilmasto

Tavoite: Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa. 

Toimenpiteet: Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset. Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta. Viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti. Laadimme ympäristöohjelman, jonka toteutumista seuraamme ja arvioimme.


Ympäristö ja ilmasto Nyrkkeilyliitossa

  • Suosittelemme julkisen liikenteen käyttöä yksityisautoilun sijasta
  • Vähennämme paperin kulutusta liitossa lisäämällä sähköisten järjestelmien käyttöä
  • Luomme ympäristöohjelman yhteistyössä Olympiakomitean ja muun urheiluyhteisön kanssa
  • Luovumme printatuista koulutusmateriaaleista ja siirrymme sähköisiin dokumentteihin