Kilpailupöytäkirjat

Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseurat voivat hakea kilpailulupia Nyrkkeilyliiton kilpailuvaliokunnalta. Hakemukslomake täytetään osoitteessa https://www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/lomakkeet/kilpailulupahakemus/.

Kilpailupöytäkirja, ottelutulokset ja tuomariseurantalomake tulee lähettää Nyrkkeilyliiton kilpailuvaliokunnalle tämän sivun lomakkeella yhden viikon sisällä kilpailujen pitämisestä.

Kilpailupöytäkirja tulee toimittaa skannattunana/kuvatiedostona ja siinä tulee olla ylituomarin ja lääkärin allekirjoitukset. Ottelutulokset ja tuomariseurantalomake voidaan toimittaa täytettynä Word-liitetiedostona tai skannattunana/kuvatiedostona. 

Kilpailupöytäkirjat