Tietosuoja

Nyrkkeilyliitto huolehtii henkilötietojesi suojasta

Nyrkkeilyliitto pitää tärkeänä, että voit luottaa siihen, miten käsittelemme sinun henkilötietojasi.
Kaikessa työskentelyssämme noudatamme tietosuojalainsäädännön mukaisia periaatteita.
Kun käsittelemme henkilötietojasi, varmistamme niiden:

 • lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden kaikissa käsittelyn vaiheissa.
 • avoimuuden ja läpinäkyvyyden kertomalla henkilötietojesi käsittelystä
  palveluissamme.
 • luottamuksellisuuden ja turvallisuuden arvioimalla tietosuojariskejä ja
  suunnittelemalla toimintaa henkilötietojen suojaa kunnioittaen.
 • tietojen keräämisen ja käsittelyn vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta
  varten.
 • keräämällä vain tarpeelliset tiedot.
 • tietojen oikeellisuuden: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai
  oikaistaan.
 • säilytyksen muodot siten, että sinut rekisteröitynä voidaan tunnistaa vain sen ajan
  kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn alkuperäistä tarkoitusta varten.

Tietosuoja suojaa yksityisyyttäsi

Tietosuoja on perusoikeus, jolla turvataan yksilön (rekisteröidyn) oikeudet ja vapaudet, eli
suojataan henkilön yksityisyyttä. Tietosuojatoimilla osoitetaan, että henkilötietoja käsitellään
vain lainmukaisiin tarkoituksiin ja suojataan riittävästi muulta käsittelyltä.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista yksilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa
yhdistämällä tämän tiedot johonkin toiseen tietoon. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi,
henkilötunnus, osoitetiedot, syntymävuosi, oppilastiedot ja henkilöä kuvaavat ominaisuudet.

Rekisterinpitäjä on ihminen tai organisaatio, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä
tavalla henkilötietoja käsitellään. Rekisterinpitäjä on Seura- ja toimijarekisterin osalta Nyrkkeilyoliitto. Jäsenrekisterin osalta rekisterinpitäjä on Suomen Olympiakomitea ry (Suomisport).

Sinulla on oikeuksia omiin henkilötietoihisi

Oikeuksiisi kuuluu saada tieto siitä, että henkilötietojasi kerätään ja käytetään, ja myös peruste tälle. Sinulla on myös oikeus tarkastaa sinusta kerätyt tiedot, oikaista virheelliset ja poistaa mielestäsi turhat tiedot. Sinulle kuuluu myös tieto siitä, luovutetaanko henkilötietojasi eteenpäin ja miten pitkään rekisterinpitäjä tietoja säilyttää.

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Hyviä ohjeita aiheesta löydät Tietosuojavaltuutetun sivustolta. Täältä löydät myös kätevästi yhdestä paikasta neuvoja, miten voit oikeuksiasi käyttää:
https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ole ensiksi yhteydessä Nyrkkeilyliittoon

Tietosuojaan liittyvät lait

Tietosuojasta säädetään useissa laissa ja henkilötietojen käsittelyssä otetaan monia säännöksiä huomioon. 

Tietosi henkilötietorekisterissä:

Hyväksyjä Marko Laine, toiminnanjohtaja 18.9.2019