Yleistä antidopingohjelmista sekä muistutus Puhtaasti Paras verkkokoulutuksesta

23.7.2020


Antidopingtoiminnan tärkein tehtävä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että kaikki urheilutoimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin ja sen käyttöön sekä muuhun reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Kaikkien urheilun toimijoiden tulee yhdessä viedä puhtaan urheilun viestiä eteenpäin. Oman antidopingohjelman toteuttaminen on lajiliitoille ja urheiluopistoille luonteva tapa kantaa tätä vastuutaan ja osoittaa kannattavansa puhdasta urheilua, kertoo SUEKin edustaja tiistaina 21.7, vierailessaan Solvallassa A,- ja B junioreiden leirillä. SUEKin toimesta leirillä järjestettiin antidoping koulutus nuorille.

  Voit lukea koko antidoping julkaisuun SUEKIn sivuilla 

SUEKin antidopingohjeet löytyvät tämän jutun liitteistä.

Nyrkkeilyliiton Antidopingohjelma

Kotimaiset lajiliitot jäsenineen ovat tärkeässä asemassa puhtaan urheilun edistämisessä. Vuoden 2015 alussa voimaan tullut Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa lajiliittoja tekemään antidopingohjelmat, joita heidän tulee toiminnassaan toteuttaa ja arvioida sekä tarvittaessa päivittää. SUEK arvioi ja raportoi lajiliittojen ohjelmat sekä niiden toteutuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arviointi otetaan huomioon lajiliittojen valtionavussa. Viimeksi ohjelmien arviointi suoritettiin vuonna 2018.

Lajiliiton antidopingohjelman lähtökohtana ovat liiton strategiset valinnat sekä reilun pelin periaatteet. Jokaisen liiton antidopingohjelma on erilainen. Ohjelmaan vaikuttavat muun muassa lajin ominaispiirteet, harrastajamäärät ja koulutusjärjestelmät. SUEK julkaisee sivuillaan eri lajiliittojen antidopingohjelmia auttaakseen muita liittoja suunnittelemaan omia ohjelmiaan.

Suomen Nyrkkeilyliiton antidopingohjelman 2020 löydät myös tämän jutun liitteenä tai voit lukea asiasta lisää liiton sivuilta kohdasta antidoping

Puhtaasti Paras

Muistuttaisimme myös kaikkia suorittamaan Puhtaasti Paras verkkokoulutuksen täältä