1.tason valmentajakoulutus Rovaniemi

Tervetuloa mukaan Nyrkkeilyliiton uudistettuun 1.tason valmentajakoulutukseen, jota pilotoidaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen turvin. Koulutusprosessi kestää noin puoli vuotta. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille. Koulutuksessa keskitytään yksittäisen harjoituksen suunnittelemiseen sekä turvallisen ja innostavan harjoitusilmapiirin luomiseen. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat aloittamassa valmentamista tai joilla on jo hiukan valmentajakokemusta. 

Koulutuksen rakenne 

  •  lähiopetus Rovaniemellä 
  •  verkkokoulutukset 
  •  oppimistehtävät 
  •  toiminnassa oppiminen mentoroinnin tuella

Lähiopetus Rovaniemellä: Valmennuksen perusteet Lähiopetus sisältää ennakkotehtävät ennen koulutusta ja oppimistehtävät koulutuksen jälkeen. Kummatkin ovat pakollisia koulutukseen kuuluvia osia. Suunnitellen laatua harjoitteluun perjantaina 10.2.2022 klo 17.30-20.30 Koulutuksessa käydään läpi harjoittelun suunnittelun periaatteita. Lyhyesti tutustutaan tavoitteiden asettamiseen harjoituskauden osalta. Pääosin keskitytään yksittäisen harjoituksen rakenteeseen ja laatutekijöihin. Koulutuksen aikana pohditaan lyhyesti harjoituskaudelle asetettavia tavoitteita sekä harjoitellaan yksittäisen harjoituksen suunnittelemista.

Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu lauantaina 11.2.2023 klo 9-17 Koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten fyysisen harjoittelun pääperiaatteisiin niin teoriassa kuin käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksessa tuodaan esille, miten fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää osana harjoittelua monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Käytännön harjoituksissa saat vinkkejä erilaisiin harjoitteisiin.

Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä lauantaina 11.3.2023 klo 9-12 Koulutuksessa tutustutaan lasten liikunnan periaatteisiin ja niihin tekijöihin, joiden vuoksi lapset ovat mukana urheilussa. Koulutuksessa tutustutaan elementteihin, joilla voidaan lisätä laatua ohjatussa harjoituksessa. Itsemääräämisteorian kautta saat vinkkejä siihen, miten lasten sitoutumista ja hyviä kokemuksia liikkumiseen voi tukea. Yhdessä muiden kanssa ideoidaan käytännön valmennustyötä lapsilähtöisessä ympäristössä. Käytännön harjoituksessa saat vinkkejä ja ideoita monipuolisiin harjoitteisiin toteutettavaksi lasten kanssa.

Taitojen oppiminen lauantaina 11.3.2023 klo 13-16 Koulutuksessa käydään läpi taitojen oppimisen vaiheita. Taitojen oppiminen nähdään laajana kokonaisuutena, jossa vaihtelu ja monipuolisuus korvaa yksipuolista toistojen tekemistä. Koulutuksessa tutustutaan taidon opettamisen nykyaikaiseen malliin, joka ottaa huomioon ympäristön ja harjoitteet vaikutukset oppijaan. Lisäksi käydään läpi palautteen antamista ja siinäkin painotusta valmentajan roolista informaation antajana. 
Verkkokoulutukset Kevään 2023 aikana koulutukseen kuuluu kolme verkkokurssia 

  •  Vastuullisen valmentajan verkkokurssi
  •  Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi 
  •  Et ole yksin -verkkokurssi

Oppimistehtävät Koulutusprosessiin kuuluu itsenäisiä oppimistehtäviä, joissa syvennetään koulutuksen teemoja. Oppimistehtävät sijoittuvat koko koulutusprosessin ajalle. Toiminnassa oppiminen mentoroinnin tuella Kevään 2023 aikana harjoitellaan valmentamista omassa seurassa ohjaamalla harjoituksia. Näistä kahteen harjoitukseen osallistuu Suomen Valmentajien kouluttama mentori, joka antaa palautetta harjoituksesta ja tukee valmentajan taitojen kehittymistä. Mentorikäynnit sovitaan yhdessä kunkin koulutukseen osallistuvan kanssa henkilökohtaisesti.

Hinta Koko koulutusprosessin hinta on 250€/osallistuja. Hinta sisältää koulutuksen ja siihen liittyvät materiaalit. Hinta ei sisällä ruokailuja tai majoituksia. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen koulutukseen Suomisportissa 27.1.2023 mennessä 

https://www.suomisport.fi/events/c3c47542-014f-42ab-bace-01f2e37aa7f7

Lisätietoja Sanna Erdogan, sanna.erdogan@gmail.com tai Noora Kokkonen, noora.kokkonen@finbox.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠