Ylimääräinen liittokokous 26.8.2023 Helsingissä

10.8.2023

Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n ylimääräinen liittokokous

Kokousaika: Lauantai 26.8.2023 kello 10:00 (valtakirjojen tarkastus klo 9:30 alkaen).

Kokouspaikka: Original Sokos Hotel Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki). 


Liittokokouksessa käsiteltävät asiat löytyvät liitteenä olevasta asialistasta ja ehdokkaat liiton hallitukseen asiakirjasta "Ehdokkaat hallitukseen 26.8.2023". 

Jäsen voi käyttää jäsenoikeuksiaan kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.  

Mahdollisissa äänestyksissä äänivaltaiset kokousedustajat käyttävät sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämä johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite (älypuhelin, tabletti, tms), jolla he pääsevät sähköpostiinsa.

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2023 klo 24:00 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa tehdä tarvittavat kokousjärjestelyt.

Ilmoittautuminen tapahtuu liiton verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta:

https://www.nyrkkeilyliitto.com/seuroille/lomakkeet/liittokokousilmoittautuminen/

Valtakirja on liitettävä sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen, mikäli osallistuu kokoukseen etäyhteyden kautta. Kokouspaikalle saapuvat kokousedustajat voivat lähettää valtakirjan sähköisen ilmoittautumislomakkeen mukana, tai tuoda kokouspaikalle.

Valtakirjapohjat löytyvät verkkosivuiltamme joko .docx tai .pdf muodossa:

https://www.nyrkkeilyliitto.com/seuroille/lomakkeet/

Ilmoittautumisen yhteydessä edustajan on ilmoitettava:

  • osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä.
  • se sähköposti, johon äänioikeutetuille edustajalle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen äänestyksiin liittyviä linkkejä sekä etäosallistujille tarvittavat linkit.
  • se puhelinnumero, josta tavoitettavissa kokouksen aikana

Lähetämme osallistumislinkin kokousosallistujille ilmoittautumistietojen perusteella kokouspäivänä. Linkit äänestysjärjestelmään lähetetään äänioikeutetuille edustajille ilmoittautumistietojen perusteella kokouksen aikana äänestyksen alkaessa.

Tulostathan tarvittaessa kokousaineistosta paperiversiot itse - kokousmateriaaleja ei ole jaossa kokouspaikalla.


Liitteet:

  • SNL ylimääräinen liittokokous 2023 asialista
  • Työjärjestys SNL ylimääräinen liittokokous 2023 FINAL
  • Jäsenseurojen äänimäärät ylimääräinen liittokokous 26.8.2023
  • Jäsenseurojen ehdokkaat hallitukseen


Tervetuloa!


HALLITUS