Seuratuen hakuaika on alkanut

1.11.2022

Seuratuen hakuaika on 1. -30.11.2022 (klo 16.15 asti).

Nyrkkeilyliiton tarjoama tuki seuratuen hakemiseen:

 

Suomen Nyrkkeilyliitto tarjoaa jäsenseuroilleen maksutonta tukea kehittämistukien hakemiseen. Palvelu sisältää

1) Hakemuksen kommentoinnin

2) Teams -palaverin (45min)

 

Sparraukseen voi ilmoittautua 29.11.2022 saakka Suomisportissa. Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä marraskuun alusta sitä mukaa, kun niitä tulee. Seurasparrarina toimii Sanna Erdogan.

 

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

∙ lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
∙ mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
∙ hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
∙ edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
∙ ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
∙ tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta
∙ edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
∙ edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
∙ mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
∙ edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
∙ edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan
∙ vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
∙ edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
∙ kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja (esim. nuorten omat ryhmät/ideat)

Seuratuen painopiste: Matalan harrastuskynnyksen toiminnan järjestäminen
∙ Toimintaa lähellä lapsen elinpiiriä (koti, koulu)
∙ Toimintaa lapsille sopivaan aikaan
∙ Monipuolista toimintaa
∙ Lasten ja nuorten toiveiden mukaista toimintaa (lasten ääntä kuultu, nuoret olleet suunnittelemassa)
∙ Kaikille mahdollista toimintaa (tytöt, pojat, maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat)
∙ Tasa-arvoista, yhdenvertaista, saavutettavaa toimintaa
∙ Seuratuella voidaan kehittää sitä toiminnan aluetta, johon on kysyntää ja tarvetta seuran omassa toimintaympäristössä (seuralähtöisyys)

Ilmoittautuminen sparraukseen

https://www.suomisport.fi/events/007a4d5d-5f33-47bf-92ed-19c46fbe4eb5

 

 

Lue lisää seuratuesta:
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

 

Liikunnan aluejärjestöiltä voi myös kysyä tukea seuratukien hakemiseen:

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seuratuki/