KUTSU: Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n ylimääräinen liittokokous 2.10.2021

9.7.2021

Nyrkkeilyliiton hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen 2.10.2021 Helsinkiin. Asialistalla on liiton toimintasääntöjen muutos. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan myöhemmin, vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

Suomen Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi 25.5.2021 liikunnan ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt.

Jäsenjärjestöt voivat liittyä järjestelmään omilla päätöksillään ja omalla aikataulullaan. Liittyminen edellyttää muutoksia liiton toimintasääntöihin.

Nyrkkeilyliiton hallituksen nimeämä työryhmä on työstänyt yllä mainittua sekä muita tarpeellisia sääntömuutoksia, ja hallitus esittää muutoksia liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Nyrkkeilyliiton hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen 2.10.2021 Helsinkiin.

Mikäli jäsenseura haluaa tuoda asian käsiteltäväksi ylimääräisessä liittokokouksessa, asia on lähetettävä hallitukselle viisi viikkoa ennen kokousta.