Tiedote uusista sääntömuutoksista

4.1.2017

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto AIBA on julkistanut joulukuun 28. päivätyllä kirjeellä lisää muutoksia AIBA Teknisiin sääntöihin ja AOB Kilpailusääntöihin. Nämä säännöt on hyväksytty 19.12.2016 ja ne täydentävät joulukuussa voimaan tulleita sääntöjä.

Välittömästi sovellettavat säännöt:
 

AIBA Tekniset säännöt: Sääntöjen soveltaminen

 • Kansalliset lajiliitot voivat soveltaa kansallisissa kilpailuissa AIBA Teknisiä sääntöjä kansallisen lainsäädännön tai olosuhteiden mukaan, kunhan se ei heikennä näiden sääntöjen soveltamista etenkin lääketieteellisissä ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

AIBA Tekniset säännöt kohta 8: Huomautus, varoitus ja diskvalifiointi

 • Jos nyrkkeilijään osuu pusku päällä tai sääntöjen vastaisia iskuja, jotka eivät johda nyrkkeilijän loukkaantumiseen, kehätuomarin tulee antaa rikkeen tehneelle nyrkkeilijälle varoitus, joka vähentää yhden (1) pisteen kunkin arvostelutuomarin pisteistä. Kehätuomari voi myös diskvalifioida rikkeen tehneen nyrkkeilijän, jos rike on vaikuttanut riittävän vakavalta.
 • Jos nyrkkeilijään osuu pusku päällä tai sääntöjen vastaisia iskuja, jotka johtavat nyrkkeilijän loukkaantumiseen, kehätuomarin tulee diskvalifioida rikkeen tehnyt nyrkkeilijä. (Sääntöä on tiukennettu)

 AIBA Tekniset säännöt kohta 12: AIBA Kehä- ja arvostelutuomarien hallinto

 • AIBA vastaa kaikkien tähtituomarien luokituksesta.

AIBA Tekniset säännöt kohta 3: Arvostelujärjestelmä

 • APB ja WSB otteluissa käytetään kolmea (3) arvostelutuomaria kussakin ottelussa. Tuomarien paikat kehän ympärillä arvotaan manuaalisesti ylituomarin toimesta.

AIBA Tekniset säännöt kohta 5: Protesti

 • AOB – Jos ylituomari katsoo, että kehätuomarin ratkaisu on tehty vastoin näitä teknisiä sääntöjä ja/tai AOB kilpailusääntöjä, ylituomarin tulee täyttää Ottelun uudelleenarviointipyyntölomake (malli liitteenä D) ja kutsua koolle apulaisylituomarit (Deputy Supervisors) ja tuomariarvioijat (R/J Evaluators). Ylituomarin tulee tiedottaa asiasta molempien joukkueiden delegaatioita viipymättä Ottelun uudelleenarviointipyyntölomaketta käyttäen. (Sääntöä yksinkertaistettu).

AOB Kilpailusäännöt: Sääntöjen soveltaminen

Kansalliset lajiliitot voivat soveltaa kansallisissa kilpailuissa AOB kilpailusääntöjä kansallisen lainsäädännön tai olosuhteiden mukaan, kunhan se ei heikennä näiden sääntöjen soveltamista etenkin lääketieteellisissä ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

AOB Kilpailusäännöt kohta 15: AIBA Cutman

 • Nimitettynä ilman pääsuojia oteltavaan kilpailuun AIBA Cutman tarkastaa ottelijoiden käsisiteet, jotka on laitettu paikalleen valmentajien toimesta ja puuttuu asiaan vain, jos se on tarpeellista. Hän valvoo kulmassa toimivien joukkueiden cutmanien toimia ja neuvoo avustajia, milloin se on tarpeellista. AIBA Cutman pitää myös aiheesta workshopeja, seminaareja ja kursseja valmentajille.
 • Nimitettynä pääsuojien kanssa oteltavaan kilpailuun AIBA Cutman pitää aiheesta workshopeja, seminaareja ja kursseja valmentajille.

AOB Kilpailusäännöt kohta 5.8: Otteluohjelma

 • Ottelujen televisioinnista vastaavan toivomuksesta sekä valvojan suostumuksella voidaan päivän otteluohjelmaa muuttaa siten, että samaa kansallisuutta olevat nyrkkeilijät ottelevat peräkkäin saman ottelutilaisuuden aikana, vaikka heidän olisi tullut otella suunnitellun otteluohjelman mukaan eri ottelutilaisuuksissa. Näin voidaan toimia kun seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät:
  • Uudesta otteluohjelmasta on tiedotettu joukkueita päivää ennen.
  • Jos ottelu siirretään ottelutilaisuudesta toiseen, myös vastaava seuraavan suoran vastustajan ottelu siirretään myös.

AOB Kilpailusäännöt kohta 6: Ottelun kesto ja erät:

 • Kaikkien AOB yleisen sarjan (Elite) miesten ja naisten sekä A-junioreiden (Youth) poikien ja tyttöjen ottelujen tulee koostua kolmesta (3) erästä joiden kesto on kolme (3) minuuttia kukin.

AOB Kilpailusäännöt kohta 21: Hiusverkkosääntö

 • Jos ottelussa, jossa otellaan ilman pääsuojaa, nyrkkeilijän hiukset ulottuvat yli niskarajan, hiukset tulee sitoa hiusverkolla tai muulla tavoin. Avustajien tulee vastata, että hiukset on kiinnitetty asianmukaisesti.