Suomen Nyrkkeilyliitto ry hakee toiminnanjohtajaa

9.11.2016

Suomen Nyrkkeilyliitto ry on 125 suomalaisen nyrkkeilyseuran keskusjärjestö ja lajin edustaja kansainvälisessä nyrkkeilyliitossa. Nyrkkeilyseurat liikuttavat vuosittain noin 20 000 lajin harrastajaa. Suomen Nyrkkeilyliitto on 2010-luvulla uuteen menestykseen noussut monipuolisia urheiluelämyksiä tarjoava lajiliitto, joka tuottaa menestyksekkään kansalaistoiminnan lisäksi menestyviä urheilijoita aina olympiatasolle asti.

Etsimme toiminnanjohtajaa tammikuun alkupuolella alkavaan työsuhteeseen vastaamaan nyrkkeilyliiton operatiivisen toiminnan johtamisesta, sidosryhmätyöstä sekä taloudesta.

Toiminnanjohtaja toimii henkilöstön esimiehenä ja johtaa toimiston päivittäistoimintaa. Hänen tehtäviin kuuluu johtokunnan kokousten valmistelu ja niissä esittelijänä sekä sihteerinä toimiminen. Toiminnanjohtaja vastaa liiton taloudesta, valmistelee vuosikokoukset sekä budjetin, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Työtehtäviin kuuluu myös avustushakemusten valmistelu ja toteutus.

Toiminnanjohtaja vastaa liiton strategian mukaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisesta yhdessä liittojohtokunnan kanssa.

Sidosryhmätyö ja yhteydenpito muihin urheiluyhteisön toimijoihin, seuroihin ja kansainvälisiin järjestöihin ovat merkittävässä roolissa toiminnanjohtajan työssä. Lisäksi hän toimii nyrkkeilyn edustajana kamppailulajien yhteistyössä. Työ sisältää sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja tiedottamista.

Odotamme hakijalta vahvoja vuorovaikutustaitoja, sidosryhmäosaamista ja kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen toimintaan. Toiminnanjohtajan on kyettävä hallitsemaan useita kokonaisuuksia yhtäaikaisesti samalla pyörittäen toimiston arkirutiineja. Kehitysmyönteisyys, hyvät viestintätaidot, paineensietokyky ja verkosto-osaaminen ovat avainasemassa tehtävässä onnistumiseksi.  

Eduksi katsotaan kokemus urheilujärjestötoiminnasta, esimiestyöstä ja kyvystä toimia myös kansainvälisillä kentillä. Lisäksi talousosaaminen katsotaan eduksi tehtävässä, joka sisältää niin talouden seurantaa kuin yhteistyökumppanuuksien luontia. 

Toiminnanjohtajan tehtävät edellyttävät joustavuutta työajoissa sekä valmiutta matkustamiseen. Osittain työtä voi tehdä myös etätyönä.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan tehtävän suomalaisen urheilun näköalapaikalla, hyvässä työyhteisössä Kamppailulajimaailmassa.  Tehtävä tarjoaa mielenkiintoisen tilaisuuden vaikuttaa nyrkkeilyurheilun ja harrastamisen kehittämiseen.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen toimitetaan Suomen Nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Tomi Korpiselle sähköpostitse osoitteeseen tomi.korpinen@turunkonekeskus.fi 27.11.2016 mennessä.  Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, josta ilmenee aiemmat työsuhteet, koulutus ja mahdollinen aikaisempi toiminta urheilun parissa.

Haastattelut ja valinnat tehdään joulukuun aikana.

Tiedustelut: puheenjohtaja Tomi Korpinen p. 040-5656266 tai varapuheenjohtaja Henrik Tavio p. 0400-824157.