Seurakirje: Millä eväin eteenpäin?

21.9.2016

Hyvää alkanutta syksyä kaikille nyrkkeilyn parissa toimiville. Olemme saaneet nauttia pitkin vuotta suomalaisten erinomaisesta menestyksestä kehän sisäpuolella. Toivottavasti upeat saavutukset kannustavat kaikkia jatkamaan arvokasta työtään nyrkkeilyn parissa.

Suomalaisen nyrkkeilyn edelleen kehittäminen edellyttää, että tarkastelemme tarvittaessa myös kriittisesti omaa toimintaamme. Onkin paikallaan arvioida, että onko toimintamme kehittynyt niin paljon, kuin tuloskehitys antaa ymmärtää? Olemme ottaneet edistysaskeleita toiminnallisesti, mutta paljon on vielä työtä tehtävä, että kykenemme vakioimaan tämän tulostason. Jotta kykenemme viemään toimintamme seuraavalle tasolle laadullisesti, on meidän kyettävä keskustelemaan nykyisten toimintatapojen vahvuuksista, mutta myös niiden haasteista.

Lajimme parissa on käyty paljon keskustelua nyrkkeilyn tuomaritoiminnasta. Keskustelua on käyty niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Toinen paljon keskustelua herättänyt aihe nyrkkeilyn ja koko suomalaisen huippu-urheilun osalta on käytössä olevat resurssit, tai niiden puute. Molemmat seikat eittämättä vaikuttavat tuloksentekoon tai toiminnan kehittämiseen. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että kykenemme itse arvioimaan mikä on tuloksenteon tai toiminnan kehittämisen kannalta olennaista. Tämän jälkeen meidän tulee löytää vielä oikeat työkalut, joilla saamme ohjattua toimintaamme oikeaan suuntaan.

Suomalaisen nyrkkeilyn tuloksenteon tai maajoukkuetoiminnan kehittämisen tärkein prioriteetti on urheilullisuuden lisääminen ja urheilullisen tasomme nostaminen. Kyse on viime kädessä valinnoista ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Urheilijakasvatuksen kohdalla on syytä keskittyä urheilullisuuteen sekä suorituskeskeisyyteen. Meidän tulee pyrkiä eroon selittelyn kulttuurista. Emme voi paeta jokaisen niukan tappion jälkeen kyseenalaisen tuomaritoiminnan taakse. Meidän tulee kyetä nostamaan urheilullista tasoamme. Se on ainoa tapa, jonka voidaan katsoa olevan kestävällä pohjalla.

Käytössä olevien resurssien määrä voi vaikeuttaa tai helpottaa työtämme. Raha tai aika itsessään eivät kuitenkaan urheile. Tämä vuosi on osoittanut, että suomalaisessa nyrkkeilyssä kyetään tekemään tulosta verrattain vähäisilläkin resursseilla. Tuloksenteon keskeiset tekijät ovat olleet osaaminen, vaatimustaso ja halu menestyä. Yhtälailla on osoitettu, että näillä resursseilla huippu-urheilun tekeminen ei ole kestävällä pohjalla. Keskeisten toimijoiden voimavarat on käytetty loppuun. Tarvitsemme lisäresursseja, jotta osaavilla toimijoilla on edellytyksiä jatkaa työtään huippu-urheilun parissa. Yhtä paljon tarvitsemme kuitenkin kykyä arvioida, että tukevatko tekemämme valinnat huippu-urheilun kehittymistä, ja ennen kaikkea kykenemmekö seisomaan valintojemme takana?

Pääsemme lähtemään seuraavalle olympiadille aiempaa paremmista lähtökohdista. Siitä huolimatta, ja juuri sen vuoksi meidän tulee nostaa omaa vaatimustasoa, joka osa-alueella. Ja on hyvä huomioida, että nyrkkeilyn kv.tason vaatimukset kirjoitetaan ulkomailla, ei suinkaan kotisuomessa. Olemme kulkeneet oikeaan suuntaan viime vuodet. Nyrkkeilyn momentum on nyt, kuinka hyvin sen käytämme, on kiinni meistä itsestämme.

Tobias Karlsson                                                    Jarkko Pitkänen
Toiminnanjohtaja                                                   Päävalmentaja