TOIMINTAOHJE VAPAAEHTOISTEN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMISEEN

12.5.2014

Kat­to­jär­jes­töil­tä toi­min­taoh­je va­paa­eh­tois­ten ri­kos­taus­tan sel­vit­tä­mi­ses­tä

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voidaan tietyissä tilanteissa selvittää toukokuun alussa voimaan tulleen lain mukaan. Nuoriso-, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt Allianssi, Valo ja SOSTE sekä kulttuurialan toimijoita edustava Taiteen edistämiskeskus Taike julkaisivat 6.5.2014 järjestöille toimintaohjeen lain soveltamisesta.

Lue toimintaohje täältä.