I-TASON VALMENTAJAKOULUTUS 2014

19.3.2014

Koulutukseen ilmoittautumiset maaliskuun loppuun mennessä!

I-tason valmentajakoulutus koostuu yleisopinnoista ja lajiosasta. Lajiosa kestää yhden päivän. Yleisopintoja voi valita oman mielenkiinnon mukaan koulutustarjonnasta. Yleisopintoja tulee suorittaa yhteensä 20h.

Yleisopintojen koulutusten ajankohdat ja sisällöt:

KOULUTUSTARJONTA 4.-6.4.2014

Perjantai 4.4.

K­annusta­va­ va­lmenta­ja­ ja­ ohjaa­­ja­ (3h)

Lauantai 5.4.

Liikunna­llinen elämänt­apa­ (3 h)

Ha­rjoittelun suunnittelu j­a a­rviointi (3h)

Psyykkiset ja­ sosiaa­­liset omin­aisuudet harjoittelussa­ (2 h)

Sunnuntai 6.4.

Oppiminen ja­ opetta­minen ha­rjoitustila­nteessa­ (3h)

Ta­itoha­rjoittelu (3 h)

Tunne j­a vuorov­aikutustaidot v­almennuksess­a (2 h)

KOULUTUSTARJONTA 31.10. - 2.11.2014

Perjantai 31.10.

Ihmisen elinjärjestelmät j­a ha­rjoittelu (3 h)

Lauantai 1.11.

K­asvu­a ja­ kehitystä tukeva­ ha­rjoittelu (2 h)

V­almentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)

Herkkyyskausien huomiointi ha­rjoitteluss­a (4 h)

Sunnuntai 2.11.

Fyysinen harjoittelu: voim­a, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus (7h)­

Hinta: 140 € / osallistuja /  viikonloppu.

Mikäli osallistuu vain osittain viikonlopun koulutuksiin hinna­t ova­t seuraavat:
2-3 h: 26 €/ osallistuja, 4-6 h: 48 €/ osallistuja, 7-9 h: 68 €/ os­allistuja

Koulutukset järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, K­­aarina­, Kokkola­, Kouvol­a, Kuopio, La­hti, La­ppeenr­anta­, Mikkeli, Oulu, Pori, Rova­niemi, Seinäjoki, Sotkamo ja­ Ta­mpere.

HUOM! Ilmoittautuminen koulutuksiin tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen koulutusten alkua suoraan valitsemasi koulutuspaikkakunnan aluejärjestöön. Katso aluejärjestöjen yhteystiedot
http://www.sport.fi/etusivu/aluejarjestot

 

Lajiosa järjestetään Tampereella lauantaina 29.11.2014. Lajiosasta tulee lisätietoja henkilöille, jotka suorittavat yleisopintoja. Ilmoittaudu lajiosaan täällä olevalla lomakkeella.

Koulutusta kehitetään lähemmäksi paikallistason toimintaa ja kehitystyö on vielä kesken. Tämän vuoksi ilmoittautumiskäytännöt ovat vielä hieman haasteellisia. Mikäli sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ole rohkeasti yhteydessä koulutus- ja nuorisopäällikkö Sanna Laineeseen, snl.laine@kolumbus.fi / 0403593097.