SNL KEVÄTLIITTOKOKOUS SU 14.4. KLO 10.00

8.3.2013

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTLIITTOKOKOUS

AIKA            Sunnuntai 14.04.2013 klo 10.00
PAIKKA       Helsingin Olympiastadion, Kahvila kabinetti, HELSINKI

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1§ KOKOUKSEN AVAUS
Liiton puheenjohtaja Tomi Korpinen avaa kokouksen.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3§ KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA
Valitaan kokoukselle

 3.1. puheenjohtaja
 3.2. sihteeri
 3.3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3.4. kaksi ääntenlaskijaa

4§ VALTAKIRJOJEN TARKASTUS
Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja todetaan edustettuina olevat jäsenseurat.

5§ TOIMINTAKERTOMUS 2012
Esitetään liittojohtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja        päätetään sen hyväksymisestä.

6§ TILIKERTOMUS 2012
Esitetään liittojohtokunnan laatima tilikertomus edelliseltä kaudelta ja tilintarkastajien       lausunto liiton tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta.

7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUS
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä             johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8§ MUUT ASIAT
Käsitellään muut asiat.

9§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TERVETULOA