UUDISTUNUT SEURATUKI

4.3.2013

Haku tehdään kirjallisesti Opetus- ja kulttuurimisteriöön. Hakemusten on oltava perillä 15.3.2013

SEURATUKI 2013

Seuratuki on uudistunut täysin. Alla on TIIVISTELMÄ hakuohjeista. Alkuperäinen hakuohje löytyy tästä.

Seuratuen painopisteet:

 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
 • alentaa osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • lisää lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa

Uudistuksen tavoitteena on seuralähtöisyys. Hakemuksen voi tehdä siihen toimintaan, mikä tukee seuraa parhaiten.

Seuratuen tarkoitus

 • Tavoitteena on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta.
 • Seuratuen avulla voidaan edistää koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.
 • Tuen avulla voidaan mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa.
 • Tuen avulla voidaan myös ehkäistä drop out-ilmiön kehittymistä pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.
 • Seuratuki voi entisestään vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä, sekä lisätä osaamista.
 • Haettavissa oleva tukisumma on 2 500 - 30 000 euroa vuodessa.

Seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle on riittävän edullinen, eikä ylitä 50 euroa kuukaudessa. Perustoimintaa on viikoittainen harrastaminen; kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Hankkeiden kesto, ehdot ja rajoitukset

 • Hankkeiden kesto voi olla yhdestä kolmeen vuoteen. Tuen avulla seura kehittää erilaisia tapoja ja keinoja päätavoitteen saavuttamiseksi.
 • Tukea haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Jos tukea haetaan useampivuotisesti, on tässä ensimmäisessä haussa esitettävä alustava koko hankkeen kustannusarvio kirjallisessa tekstiosuudessa.  
 • Tukea on mahdollista hakea päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen seuraan vuosiksi 2013 - 2015.
 • Tukea voidaan hakea seuran toiminnanjohtajan, seura- tai järjestösihteerin, nuorisopäällikön, nuorisovalmennuspäällikön, lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaajan, myös aikuisten liikunnan kehittäjän palkkaukseen tai muun vastaavalla toimenkuvalla toimivan henkilön palkkaukseen.
 • Lisäksi on mahdollista esittää palkkausta muilla erityisillä syillä, kuten innovatiiviset työnkuvat, yhdistelmätoimet tai koko elämänkaaren liikuntaharrastusta edistävät toimet. Palkkatukea voi hakea myös osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen esimerkiksi kesäajaksi tai kausiajaksi nuorten työllistämiseksi.
 • Päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen ei saa korottaa seuran jäseniltä ja osallistujilta keräämiä harrastusmaksuja.

Hakemukselle hyväksyttäviä menoja ovat toiminnasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi

 • päätoimisen palkkaus, osa-aikaisen työntekijän palkkaus, ohjaaja- ja valmentajapalkkiot, ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten kouluttajalle menevät korvaukset ja materiaalit)
 • tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana muuta toimintaa), tiedotuskulut
 • matkakustannukset sekä kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta.

Seuratukea ei voi käyttää esimerkiksi seuraaviin kustannuksiin:

 • liikuntapaikkarakentaminen, perusparannuskustannukset, jäsenmaksut, lisenssit, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailu- ja sarjamaksut.

Hakuasiakirjat

Hakemuslomake, OKM:n lomake nro 1

Hakemuslomake, liitelomake

Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote)

Seuratukea haettaessa käytetään vain näitä mainittuja hakuasiakirjoja. Lomakkeiden (kohdat 1 ja 2) avoimeen tilaan laaditussa hankesuunnitelmassa tulee ilmetä selkeästi avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja hankkeen sisältö ja toimenpiteet.

Hakemukset

Hakemukset toimitetaan 15.3.2013 mennessä osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirjaamo

PL 29

00023 Valtioneuvosto.

Vain kirjalliset paperiversiot otetaan vastaan.