SYYSLIITTOKOKOUS LAUANTAI 24.11.2012

12.11.2012

HUOM!!! ASIALISTASSA ON VIRHE KOKOUS ON SIIS LAUANTAINA 24.11.2012

                                                                                                                             

ASIALISTA

                                                                                         

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSLIITTOKOKOUS

Valtakirjojen tarkastus klo 10:30. Uusi toiminnanjohtaja esittäytyy klo 11:00. Sana on vapaa klo 11:30

Aika:            Lauantai 24.11.2011 klo 12.00

Paikka:        Tampere Stadion, Ratinan rantatie 1, Tampere

1§  KOKOUKSEN AVAUS

                      Liiton puheenjohtaja Harri Appelroth.

2§  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                      Todettaneen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on postitettu liiton

                      toimistosta 17.10.2012 ja asialista postitettu 8.11.2012, jolloin voidaan

                      sääntöjen 16 § katsoa tulleen täytetyksi ja voitaneen todeta kokous laillisesti

                      koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                      päätös:

3§  KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

                      Valitaan kokoukselle

                      3.1. puheenjohtaja

                      3.2. sihteeri

                      3.3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                      3.4. kaksi ääntenlaskijaa

4§  VALTAKIRJOJEN TARKASTUS

Suoritetaan valtakirjojen tarkastus ja todetaan edustettuina olevat jäsenseurat sekä niiden äänimäärät. Valtakirjojen tarkastuksen mukaan valtakirjalla äänioikeutettuna paikalla on ______ jäsenseuraa. Kullakin äänivaltaisella edustajalla todetaan olevan yksi ääni. Kokouspaikalla on jäsenseurojen kokousedustajia yhteensä ______ henkilöä.

5§  JÄSENMAKSU 2013

Päätetään jäsenseuroilta perittävistä jäsenmaksuista, joka on ollut 140,00 euroa vuonna 2012.

esitys:           Liittojohtokunnan esitys vuoden 2013 jäsenmaksuksi on 195,00 euroa.

                      päätös:

6§   MATKAKULUJEN KORVAUKSET 2013

                      Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista.

                      Matkakulut on korvattu liiton matkustusohjesäännön mukaan.

esitys:           Matkakulut korvataan SLU:n/Uuden järjestön matkaohjesäännön mukaan

                   

                      päätös:

7§   TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

                      Päätetään tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista.

                 

esitys:           Laskun mukaan

                   

päätös:

                   

8§   TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013

                      Esitetään liittojohtokunnan laatimat seuraavan toimintavuoden 2013

                      toimintasuunnitelma. Esitetään seuraavan vuoden 2013 talousarvio

                      ja päätetään sen sekä toimintasuunnitelman vahvistamisesta.

 

                      esitys: Päätettäneen hyväksyä johtokunnan esitys toiminta- ja                                          taloussuunnitelmaksi vuodelle 2013.

                      päätös:

9§   HENKILÖVAALI

                      Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta 2012:

                      Toimikausi:

                      puheenjohtaja                 Harri Appelroth                2010-2012 erovuorossa

                      varapuheenjohtaja         Timo Rannikko                2012-2013

     varapuheenjohtaja         Sirpa Makkonen              2011-2012 erovuorossa

 

     jäsenet                              Jarmo Heino                    2012-2013

                                                Tomi Korpinen                 2011-2012 erovuorossa

                                                Juha Kulju                        2011-2012 erovuorossa

                                                Anna Laukkanen            2012-2013

                                                Matti Ruokoski                 2011-2012 erovuorossa

                                                Heikki Kotilainen             2012-2013

 

                      Valitaan jäsenseurojen määräaikaan 02.11.2012 mennessä esittämistä                       ehdokkaista:

                      - puheenjohtaja erovuoroisen tilalle kaudeksi 2013-2015

                      - varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle kaudeksi 2013-2014

                      - kolme liittojohtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle kaudeksi 2013-2014

9.1.Puheenjohtaja erovuosoisen tilalle kaudeksi 2013-2015

Esitys: Harri Appelroth, Sirpa Makkonen, Tomi Korpinen

Päätös:

 

9.2. Varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle kaudeksi 2013-2014:

                     

Esitys: Tomi Korpinen, Heikki Kotilainen

 

Päätös:

 

9.3. kolme liittojohtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle kaudeksi 2013-2014:

 

Esitys: Tomi Korpinen, Juha Kulju, Henrik Tavio, Jouko Hakkarainen, Juha Hänninen, Pentti Rouvali

 

      Päätös:

                                                                                                                                                       

10§ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

                      Valitaan tilintarkastaja, jonka pitää olla KHT tai HTM tilintarkastaja ja                       toiminnantarkastaja sekä heille varatilintarkastaja jonka pitää olla KHT tai HTM                       tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintavuodeksi.

      Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien toimikausi päättyy seuraavan vuoden       kevätliittokokouksen päättyessä.

 

Esitys: Tilintarkastajaksi Raimo Hakola HTM ja toiminnantarkastajaksi Risto Kopra, sekä varalle Kristian Seemer ja Risto Heinonen

 

                      Päätös:

 

11§ MUUT ASIAT

 

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN