Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika päättyy 15.3.

9.3.2012

Uusiin kohdennuksiin toivotaan lisää laadukkaita hakemuksia

Vuoden 2012 seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika päättyy 15.3. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää tukea myönnetään lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan. Tukea voivat hakea kaikki rekisteröityneet urheiluseurat osoitteessa www.seuratuki.fi. Erityisesti vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja urheiluakatemiayhteistyöhön toivotaan lisää laadukkaita hakemuksia.

Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja kehittämään toimintansa laatua. Uusien kohdennusten avulla haetaan keinoja vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä kannustetaan pysyvien yhteistyömallien syntymistä urheiluseurojen ja urheiluakatemioiden välille.

”11–15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittämiseen tähtäävässä hankemuodossa on uutena kohdennusmahdollisuutena seurojen ja urheiluakatemioiden välinen yhteistyö. Aidolla ja tiiviillä yhteistyöllä pystytään parantamaan nuorten harjoittelun laatua; lisäämään monipuolisuutta ja määrää sekä tukemaan nuoren yksilöllistä kasvua hyväksi urheilijaksi”, kiteyttää Nuoren Suomen urheiluyksikön johtaja Jarkko Finni uutta tukikohdennusta.

Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen on seuratuessa uusi tärkeä kohdennus. Lähtöajatuksena on, että urheiluharrastus tai urheilu-ura ei saa kariutua sen takia, että perheellä ei ole varaa maksaa urheilusta aiheutuvia kustannuksia. Hankemuodon avulla seuroilta haetaan ideoita taloudellisen tasa-arvon edistämiseksi lasten ja nuorten urheilussa. Hanketukea voivat hakea urheiluseurat, jotka sitoutuvat oman hankkeensa lisäksi myös valtakunnalliseen kehittämistyöhön.

”Haastan urheiluseurat mukaan yhteiseen toimintamallien ideointiin ja kehittämiseen, jotta vähävaraisten perheiden urheiluharrastus olisi tulevaisuudessa mahdollista”, kannustaa Nuoren Suomen kehityspäällikkö Eeva Sunnari.

Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen on mahdollista myös Harrastusmahdollisuuksien lisääminen (6–19v.) sekä Aikuisten terveyttä edistävä liikunta -hankemuotojen kautta. Edullisen tai maksuttoman toiminnan järjestäminen on mainittu yhtenä kehittämisehdotuksena näissä hankemuodoissa.

Vuoden 2012 seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea 15.3. mennessä

Lasten ja nuorten urheiluun

  • harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen (6–19-v.) à mahdollisuus vähävaraisten kohdennukseen
  • harjoittelukulttuurin kehittämiseen (11–15-v.) à mahdollisuus urheiluakatemiakohdennukseen
  • seuran kehittäminen Sinettiseuraksi
  • vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen

Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan à mahdollisuus vähävaraisten kohdennukseen

  • ohjaajien osaamisen kehittämiseen
  • uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen
  • aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen
  • kuntayhteistyöhön

Hakulomakkeet ja lisätietoa www.seuratuki.fi

Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n ja muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen sekä liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Lisätietoa:
Hankemuodoista www.seuratuki.fi

Lasten ja nuorten urheilu: Nuori Suomi, kehityspäällikkö Riikka Lahti 044 544 0656

Aikuisten terveyttä edistävä liikunta: Kuntoliikuntaliitto, järjestöliikunnan päällikkö Eerika Laalo-Häikiö 040 593 2487