TEAM RIO

28.10.2011

Haku valmennusryhmään alkanut!

TEAM RIO – VALMENNUSRYHMÄNykyisen olympiadin lähetessä loppuaan, on Suomen Nyrkkeilyliitto perustanut Team Rio nimeä kantavan valmennusryhmän. Tarkoituksena on koota valmennusryhmään nuoret ja lahjakkaat suomalaisnyrkkeilijät. Vuoden 2012 aikana Team Rio – valmennusryhmä kehittyy ja kasvaa olympiaprojektiksi, jonka päätähtäin on vuoden 2016 Rio de Janeiron olympialaisissa.

Tavoitteet                              

Team Rio – projektin päätavoitteena on saavuttaa 2-3 olympiapaikkaa Rion olympialaisissa. Tavoitteeseen pyritään panostamalla Team Rio – valmennusryhmän kansainväliseen leiritys- ja kilpailutoimintaan.

Valmennusryhmän välitavoitteena toimivat vuoden 2014 EM-kilpailut sekä vuoden 2015

MM-kilpailut. Matkalla kohti näitä urheilullisia välitavoitteita ryhmän jäsenet kartuttavat

kansainvälistä harjoittelu- ja kilpailukokemusta, sekä opettelevat sopeutumaan

kansainvälisen nyrkkeilyn vaatimuksiin valmentautumisessa.

 

Toimintamalli                       

Projektin piiriin valitut urheilijat muodostavat vain yhden valmennusryhmän. Resurssit

kohdennetaan tämän valmennusryhmän eteenpäin viemiseen. Jokaisen ryhmään valitun

urheilijan on osoitettava vuosittain kelpoisuutensa kuulua valmennusryhmään. Ryhmän

kokoonpano tarkastetaan vuosittain elo-syyskuussa järjestettävillä testileireillä. Lisäksi

ryhmään valitut urheilijat pisteytetään, jonka perusteella seuroilta perittävä valmennusraha

muodostuu.

 

Pisteytysjärjestelmä ja valmennusrahan suuruus julkistetaan ja otetaan käyttöön vuoden

2012 syksyllä järjestettävän testileirin yhteydessä.

 

Ryhmään hakeminen           

Valmennusryhmään järjestetään avoin haku, ja fyysisen suorituskyvyn testit, jotka pidetään

tänä vuonna Tammer leirin yhteydessä. Hakeminen suoritetaan täyttämällä

taustatietolomake, joka palautetaan SNL:n toimistoon 3.11.2011 mennessä.

 

Mikäli ryhmään pyrkivä urheilija ei ole tullut valituksi Tammer valmistavalle leirille, vastaa

hän itse testileirin kustannuksista. Tällöin tulee hakulomakkeen palauttamisen yhteydessä

ilmoittaa, kuinka moneksi päiväksi urheilija leirille osallistuu. Testipäivät leirillä ovat

14.–15.11.2011.

 

Valmennusvaliokunta suorittaa urheilijavalinnat. Ryhmään pyrkivien urheilijoiden kohdalla

tarkastellaan heidän tämän ja viime kauden otteluita, painoarvon ollessa kansainvälisissä

otteluissa. Lisäksi arvioidaan urheilijoiden harjoitusolosuhteita, perusharjoittelun laatua ja

määrää, harjoittelun ja kilpailemisen suunnitelmallisuutta sekä aiempaa urheilutaustaa.

Urheilijavalinnoista tiedotetaan urheilijoille vuoden 2012 tammikuun aikana.

 

Tapahtumat 2012                 

Vuoden 2012 tapahtumakalenteri julkaistaan valituille urheilijoille lähetettävässä

tiedotteessa.

 

Lisätietiedot

Jarkko Pitkänen, Team Rio -valmennusryhmän koordinaattori, 044 – 0505 151/

jar.pitkanen@gmail.com