SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI

14.2.2011

Hakuaika loppuu 15.3.2011

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI 


Liikunta- ja urheiluseuroilla on mahdollisuus hakea avustusta seuroissa tapahtuvalle työlle. Kehittämistuen tavoitteena on urheiluseuratoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen. Tuen avulla nykyisten ja uusien harrastajien, urheilijoiden ja seura-aktiivien toiminta-aktiivisuus lisääntyy ja toiminnan laatu paranee.

Kehittämistuki jakaantuu:

1) Päätoimisen työntekijän starttitukeen vuosille 20112013

2) Seuratoiminnan toiminnallisiin tukiin vuonna 2011

  • Lasten ja nuorten urheilu
  • Aikuisten terveyttä edistävä liikunta

Seuratuen haku päättyy 15.3.2011. Katso lisää osoitteesta www.seuratuki.fi ja ole tarvittaessa yhteydessä lajiliittoon!