Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n ylimääräinen liittokokous 10.10.2020

13.8.2020

Nyrkkeilyliiton johtokunta on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen 10.10.2020 Helsinkiin. Asialistalla liiton toimintasääntöjen muutos. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan myöhemmin.

Suomen Olympiakomitea edellyttää uusissa säännöissään, että epäillyissä dopingrikkomuksissa lajiliittojen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin (tällä hetkellä SUEK). Samassa yhteydessä sääntöihin on suunnitteilla muitakin muutoksia.

Johtokunta valmistelee sääntöesityksen, joka jaetaan jäsenistölle asialistan mukana vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Mikäli jäsenseura haluaa tuoda asian käsiteltäväksi ylimääräisessä liittokokouksessa, asia on lähetettävä liittojohtokunnalle viisi (5) viikkoa ennen kokousta.