Avoin haku SNL:n valmennusvaliokuntaan

16.11.2018

Suomen Nyrkkeilyliitto tavoittelee toiminnassaan läpinäkyvyyttä, lähtien valiokuntatyöskentelystä. Valmennusvaliokunnalla on merkittävä rooli suomalaisen kilpanyrkkeilyn ja sen valmennuksen kehittämisessä. Valiokunnan jäseniksi haetaan henkilöitä, jotka haluavat olla viemässä suomalaista nyrkkeilyä eteenpäin omalla osaamisellaan.

Toivomme hakijoilta oman vastuualueensa mukaista kokemusta ja osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä. Valmennusvaliokunnan jäsenten tehtävät ovat jaettu eri osa-alueille, jotta jokaisella jäsenellä olisi selkeä vastuualue, jolla käyttää osaamistaan.

Jäsenten vastuualueet ja tehtävät:          

Jäsen I – Maajoukkuevastaava

 • Raportoi maajoukkuetoiminnasta valiokunnalle
 • Maajoukkuetapahtumien ja –urheilijoiden tilastojen ylläpito
 • Esittelee maajoukkueiden suunnitelmat valiokunnalle
 • Tekee esitykset valittavista joukkueista valiokunnalle

Jäsen II – Koulutuksesta vastaava

 • Laatii kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutuksen koulutussuunnitelman
 • Vastaa koulutussuunnitelman läpiviennistä tai sen tehtävien delegoinnista
 • Koulutuksen laatuarviointikierros
 • Laatii ja ylläpitää rekisteriä suomalaisten nyrkkeilyvalmentajien koulutuspohjasta

Jäsen III – Nuorten toiminnan kehittämisestä vastaava

 • Laatii Urheilijan Polun kaksoisuralle
 • Toimii yhteyshenkilönä ja yhteistyössä Nuorisovaliokunnan kanssa
 • Kerää palautetta seuroista nuorten toiminnan kehittämisestä
 • Kehittää nuorten toimintaa palautteen pohjalta

Jäsen IV – Yhteistyö ja -harjoitteluvastaava

 • Olympiatyylin nyrkkeilyn ja muiden kamppailu-urheilulajien välisen yhteistyön ja –harjoittelun kehittäminen
 • Olympiatyylin nyrkkeilyn ja muiden kamppailu-urheilulajien yhteisten tapahtumien kehittäminen
 • Koordinoi yhteisharjoittelua eri toimijoiden ja lajien välillä paikallisesti

Suomen Nyrkkeilyliiton toimintasääntöjen mukaisesti kunkin jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikauden tullessa täyteen avataan paikka avoimeen hakuun.

Hakeminen valiokuntaan vapaamuotoisella hakemuksella 30.11.2018 mennessä SNL toimiston sähköpostiin info@finbox.fi

Valiokunnan puheenjohtaja, Marko Pennanen arvioi hakemukset ja laatii esityksen valmennusvaliokunnan kokoonpanosta vuoden viimeiseen johtokunnan kokoukseen, joka järjestetään joulukuun 11. päivä.

Valiokuntaan valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuun aikana.