EUROOPPA HYVÄKSYI EUBC:N PERUSTAMISEN

27.1.2009


Kansainvälisen nyrkkeilyliiton AIBA:n lokakuussa 2007 käynnistämä organisaatiouudistus on alkuvuoden aikana  toteutettu eri maanosien hallinnoissa. Euroopan nyrkkeilyliitot kokoontuivat yleiskokoukseensa 17.1.2009 Madridissa, jossa hyväksyttiin Euroopan konfederaation, EuBC:n perustaminen, toimintasäännöt ja hallitus. Suomesta kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Harri Appelroth sekä varapuheenjohtaja Sirpa Makkonen.

EuBC:n puheenjohtajaksi valittiin ranskalainen Humbert Furgoni. Tämän johdosta myös EuBC:n toimisto siirrettiin Moskovasta Pariisiin. Tammikuun yleiskokouksessa vahvistettiin uusi hallitus (pj + 23 jäsentä) sekä tiiviimmin toiminnan kehittämiseen ja hankkeiden valmisteluun osallistuva työvaliokunta, jossa puheenjohtajan lisäksi on 8 jäsentä. Sirpa Makkonen valittiin sekä hallitukseen että työvaliokuntaan. Makkonen toimii edelleen myös EuBC:n naiskilpailuvaliokunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja EuBC:n toiminnasta antaa Sirpa Makkonen (puh. 0500 736 666). Järjestön nettisivut ovat osoitteessa: www.eubc-boxing.eu