Taloudellista tukea urheiluseuroille työikäisten matalan kynnyksen liikuntaan

6.8.2018

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (kuntia lukuun ottamatta).

 

KKI-hanketukihaku järjestetään jälleen 1.-30.9.2018. Tällöin tukea haetaan käytettäväksi ajalle 1.1.-30.11.2019.

 

Liitteenä esite KKI-hanketukihausta, jota toivon teidän mahdollisuuksienne mukaan jakavan jäseninä oleville urheiluseuroillenne, innostamaan heitä tuen hakemiseen matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämiseksi. KKI-hanketuessa on kaksi hakukierrosta vuosittain. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme. KKI-hanketukea voidaan myöntää paikallisen liikuntatoiminnan järjestämiseen. Lajiliitot voivat hakea tukea valtakunnallisiin hankkeisiin syksyisin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämishankkeet).