Harrastajia, seuroja ja liittoa koskeva sääntöuudistus astuu voimaan 1.1.2018. Nyrkkeilyliitto tiedottaa, palvelee ja tukee seuroja.

5.10.2017

Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseurat ovat kahdessa ylimääräisessä liittokokouksessa päättäneet uudistaa liiton sääntöjä niin, että 1.1.2018 alkaen liiton jäsenseura voi olla liiton jäsen ainoastaan, kun kaikki seuran harrastajat ovat maksaneet kuntonyrkkeilylisenssinsä, kilpanyrkkeilijät, toimitsijat maksaneet lisenssinsä ja vakuutuksensa suoraan uuteen Suomisport järjestelmään ja seura maksanut jäsenmaksunsa.

Otteita uudistetuista säännöistä:

Liiton jäseninä ovat 2 §:ssä mainitut ehdot täyttävät seurat, jotka liittojohtokunta hyväksyy jäsenseuroiksi ja jonka harrastajat ja ne joilla kilpailutoiminta edellyttää toimitsijalisenssiä ovat maksaneet lisenssimaksunsa.

12§

Liiton kevät-, syys- tai ylimääräisissä liittokokouksissa on äänivalta liiton jäsenseuroilla. Seuroilla on oikeus lähettää kokouksiin yksi (1) edustaja joka edustaa seuran koko äänimäärää sekä yksi (1) lisäedustaja. Lisäedustajalla on vain puheoikeus.

Äänioikeus on jäsenseuroilla, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja toimintasääntöjen mukaisesti lisenssimaksunsa ja jotka ovat liittyneet viimeistään edellisen vuoden aikana liiton jäsenseuraksi.

Kunkin edustajan tulee olla liittoon kuuluvan edustamansa seuran jäsen, eikä hän voi edustaa liiton kokouksissa saman toimintavuoden aikana useampaa kuin yhtä seuraa.

Liittojohtokunnan jäsenillä on äänioikeus ainoastaan seurojensa edustajina, muussa tapauksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuralla, joka on hoitanut jäsenmaksuvelvoitteensa liitolle, on liiton kokouksessa yksi ääni maksettua lisenssiä kohti kuitenkin siten, että seuran yhteenlaskettu äänimäärä on enintään 15 % koko liittokokouksen äänimäärästä.

Lisenssien lukumääränä käytetään edellisen lisenssikauden päättyessä voimassa olleiden lisenssien määrää tai tarkistuspäivänä voimassa olevien lisenssien lukumäärää sen mukaan, kumpi on suurempi.

Tarkistuspäivä on kaksi viikkoa ennen sitä päivää, jona kukin liiton kokous on ilmoitettu pidettäväksi tai jos tarkistuspäivä ei ole arkipäivä, sitä edeltävä viimeinen arkipäivä.

 

Sääntöuudistuksen taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön erittäin voimakas painotus todennettavien/ maksavien harrastajien määrään avustuspäätöksissä.

Siirtyminen helppokäyttöiseen Suomisport lisenssijärjestelmään (Sporttirekisteri on lopetettu) tarjoaa seuralle lukuisia aikaa ja rahaa säästäviä mahdollisuuksia.

Liitto tukee seuroja uudistuksessa mm. järjestämällä alueellisia tiedotus/koulutustilaisuuksia Suomisportin käytöstä.

Seurojen ensimmäinen tärkeä toimenpide on tarkistaa, että seuran tiedot ovat päivitetty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Lisää tietoa toimenpiteistä ja tuesta löytyvät liitteestä Suomisport.

Kysymyksiin vastaa liiton toiminnanjohtaja Anders Starck, anders.starck@finbox.fi, 040 504 4446 ja toimistosihteeri Miika Forsström, miika.forsstrom@finbox.fi, 040 138 7878, ma, ti, to 8-16, ke 10.30-18.30.

 

Liitteet