Nyrkkeilyliiton kevätliittokokous 22.4.2023 Helsingissä

6.4.2023

Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous

Kokousaika: Lauantaina 22.4.2023 kello 11:00 (valtakirjojen tarkastus klo 10:30 alkaen).

Kokouspaikka: Sporttitalo, Sininen aula, 5. krs. (Valimotie 10, 00380 Helsinki).

Syysliittokokouksessa käsitellään liiton toimintasääntöjen 14§ mukaiset asiat, sekä jäsenten esitykset.

Jäsen voi käyttää jäsenoikeuksiaan kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.  

Mahdollisissa äänestyksissä äänivaltaiset kokousedustajat käyttävät sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämä johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite (älypuhelin, tabletti, tms), jolla he pääsevät sähköpostiinsa.

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään 20.4.2023 klo 24:00 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa tehdä tarvittavat kokousjärjestelyt.

Ilmoittautuminen tapahtuu liiton verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta:

https://www.nyrkkeilyliitto.com/seuroille/lomakkeet/liittokokousilmoittautuminen/

Valtakirja on liitettävä sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen, mikäli osallistuu kokoukseen etäyhteyden kautta. Kokouspaikalle saapuvat kokousedustajat voivat lähettää valtakirjan sähköisen ilmoittautumislomakkeen mukana, tai tuoda kokouspaikalle.

Valtakirjapohjat löytyvät verkkosivuiltamme joko .docx tai .pdf muodossa:

https://www.nyrkkeilyliitto.com/seuroille/lomakkeet/

Ilmoittautumisen yhteydessä edustajan on ilmoitettava:

 • osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä.
 • se sähköposti, johon äänioikeutetuille edustajalle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen äänestyksiin liittyviä linkkejä sekä etäosallistujille tarvittavat linkit.
 • se puhelinnumero, josta tavoitettavissa kokouksen aikana

Lähetämme osallistumislinkin kokousosallistujille ilmoittautumistietojen perusteella kokouspäivänä. Linkit äänestysjärjestelmään lähetetään äänioikeutetuille edustajille ilmoittautumistietojen perusteella kokouksen aikana äänestyksen alkaessa.

Tulostathan tarvittaessa kokousaineistosta paperiversiot itse - kokousmateriaaleja ei ole jaossa kokouspaikalla.


Liitteet:

 • SNL kevätliittokokous 2023 asialista
 • SNL työjärjestys kevätliittokokous 2023
 • Jäsenseurojen äänet liittokokous 22.4.2023
 • SNL vuosikertomus 2022 hallitus
 • SNL tilinpäätös 2022 FINAL SIGN
 • Aarno Laukkasen toiminta nyrkkeilyssä
 • Esitys kevätliittokokoukselle MiNy
 • Pohjaesitys_Tuomari_MatkakululaskelmaTervetuloa!HALLITUS