Nyrkkeilyn säännöt

Suomen Nyrkkeilyliittoon kuuluvien seurojen on järjestämissään nyrkkeilykilpailuissa noudatettava Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton (IBA) kilpailusääntöjä ottaen huomioon lisäksi jäljempänä olevat kilpailujen järjestämistä Suomessa koskevat lisämääräykset. 

Nuorisonyrkkeilyn osalta on huomioitava lisäksi kulloinkin voimassaolevat nuorisonyrkkeilymääräykset. Mikäli nämä kilpailumääräykset ovat ristiriidassa IBA:n voimassaolevien vastaavien sääntöjen kanssa, noudatetaan soveltuvin osin IBA:n sääntöjä

Kaikki kansainväliset sekä kansalliset säännöt löytyvät liiton menetelmät ja ohjeet osiosta täältä