Nyrkkeilyn säännöt

Suomen Nyrkkeilyliittoon kuuluvien seurojen on järjestämissään nyrkkeilykilpailuissa noudatettava Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton (IBA) kilpailusääntöjä ottaen huomioon lisäksi jäljempänä olevat kilpailujen järjestämistä Suomessa koskevat lisämääräykset. 

Nuorisonyrkkeilyn osalta on huomioitava lisäksi kulloinkin voimassaolevat nuorisonyrkkeilymääräykset. Mikäli nämä kilpailumääräykset ovat ristiriidassa IBA:n voimassaolevien vastaavien sääntöjen kanssa, noudatetaan soveltuvin osin IBA:n sääntöjä


Kansainväliset säännöt

AIBA:n tekniset- ja kilpailusäännöt (AIBA:n sivusto)

AIBA (AOB) kilpailusäännöt 2013 (suomennos)

AIBA (AOB) kilpailusäännöt 2013 liitteet (suomennos)

AIBA tekniset säännöt 2017 (suomennos)


Kansalliset säännöt