Sääntömääräinen syysliittokokous

27.11.2010

Sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin 27.11.2010 klo 10.00 alkaen Oulunkylän yhteiskoululla, Helsingissä

Sääntömääräiseen syysliittokokoukseen osallistui 45 jäsenseurasta 52 kokousedustajaa.

Kokouksen päätöksiä:

- Liiton toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2011.

- Jäsenseurojen jäsenmaksu vuodelle 2011 säilyi ennallaan, eli 140,00 eurossa.

- Liittojohtokunnan varapuheenjohtajavaalissa erovuorossa oleva Sirpa Makkonen valittiin jatkamaan varapuheenjohtajuutta kaudeksi 2011-2012 . Sirpa Makkosella ei ollut vastaehdokasta.

- Liittojohtokunnan jäsenten vaaleissa kolmen erovuorossa olevan tilalle valittiin Tomi Korpinen (vanha), Juha Kulju (vanha), Matti Ruokoski (uusi).

- Hyväksyttiin kansallisten kilpailusääntöjen päivitys ja muutokset.